Head of Multidose - Farmaka

Alliance Boots søker nå en ny sjef for Multidose - Farmaka. Du rapporterer til Logistic Operations Director og inngår i hans lederteam.

Head of Multidose - Farmaka

Boots Norge AS

Alliance Healthcare Norge er en del av Walgreens Boots Alliance. Internasjonalt har selskapet tilstedeværelse i mer enn 25 land, sysselsetter over 370 000 mennesker og er den største apotekdrevne helse- og velværekjeden i USA og Europa.

Farmaka er Alliance Healthcare sin avdeling for dosedispenserte legemidler, og leverer i dag ferdige doserte legemidler pasienter i hele Norge. Farmaka har siden 1999 vært en viktig aktør i arbeidet med innføring av ferdig doserte legemidler i den kommunale helsetjenesten. Produksjonen baserer seg på automatisert teknologi for dosedispensering av legemidler, og er aktiv i Helsedirektoratets prosjekt for innføring av e-Dose i Norge.

Lederen på Farmaka skal lede enheten for multidoseproduksjon slik at selskapet er konkurransedyktig leverandør av multidose til det norske kommunehelsetjeneste og private markedet, og for å utvikle Farmaka som en av de ledende aktører innen dette området.

Stillingen har personalansvar, resultat-, budsjettansvar og for driften, i tillegg til ansvar for at driften utøves innenfor de rammene av forskrifter og retningslinjer som til enhver tid gjelder for denne type virksomhet samt ansvar for at markeds- og kunderelaterte hensyn ivaretas. Et viktig element i arbeidet er videre innovasjon og videreutvikling av multidosetjenesten og tilhørende serviceelementer.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjettansvar samt månedlig rapportering innen Alliance-Healthcare
 • Bidra til å fastsette bedriftens mål, budsjetter og strategier. Ansvarlig for å følge opp disse i budsjettperioden
 • Ansvar for å forvalte materielle og menneskelige ressurser
 • Planlegge produksjon og sørge for at HMS er ivaretatt
 • Lede bedriften i samsvar med gjeldende lover og regler
 • Ivaretagelse av eksisterende rammeavtaler, herunder å sørge for at de krav og forpliktelser som ligger i avtalene blir overholdt
 • Lede og delta i nye anbudsprosesser og sørge for at Farmaka blir en foretrukket leverandør
 • Sikre at kvalitetssystemet følges, at oppdatering og videreutvikling ivaretas, og at tiltak for å redusere risiko prioriteres og gjennomføres
 • Innovasjon - sørge for at Farmaka hele tiden er i front i utviklingen av multidose. Dette innbefatter blant annet utstrakt samarbeid med aktuelle leverandører av blant software og tekniske installasjoner
 • Prosjektarbeid, både i konsernet, i egne interne prosjekter i Farmaka og deltagelse i relevante eksterne arbeidsgrupper

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, gjerne på Masternivå
 • Ledererfaring fra produksjon, pakking eller logistikk innenfor legemiddel, kvalitet/lab eller mat/drikke
 • Erfaring fra anbudssalg/anbudsutsatte bedrifter
 • Erfaring fra arbeid med utvikling/business development
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra globale og/eller nordiske selskaper

Personlige egenskaper

 • Ambisjon om å bygge seg selv som leder i et dynamisk og globalt selskap
 • Selvstendig
 • God forståelse for økonomi og budsjett
 • Gode egenskaper som leder og personalutvikling
 • Positiv innstilling til endring og gjerne erfaring fra endringsledelse
 • Analytisk og strukturert
 • Sterk i bruk av Excel, Word og PowerPoint
 • Nytenkende og med gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • En viktig rolle hvor du får muligheten til å være med å utvikle Farmaka videre, i tråd med våre ambisjoner
 • Internasjonalt samarbeid og kompetanseutvikling i verdens største selskap i sin bransje
 • Inngå i et dynamisk og proaktivt miljø med ambisiøse og hyggelige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalkjøp
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Interessert? Vennligst kontakt vår rådgiver i denne prosessen, Nina Merethe Andersen i Panamera|IMD International Search Group på telefon 920 33 785.

Vennligst send CV og søknad til Research Manager Peder Juland på peder@panamera-search.no.