Director Communications and Public Affairs (for kunde)

Vår oppdragsgiver er et offensivt og spennende selskap i sterk vekst innen fast moving consumer goods og norsk dagligvare med spennende produktkategorier, sterke merkevarer og krevende kunder.

Vår oppdragsgiver er et offensivt og spennende selskap i sterk vekst innen fast moving consumer goods og norsk dagligvare med spennende produktkategorier, sterke merkevarer og krevende kunder.

For å befeste og utvikle selskapets posisjon som en positiv utfordrer søker vi nå

Director Communications and Public Affairs

Vi søker en sulten, utviklings- og forretningsorientert kommunikasjonsdirektør i en nyopprettet stilling som inngår i konsernledelsen.

Som konserndirektør med ansvar for kommunikasjon vil du være ansvarlig for å etablere og implementere en effektiv kommunikasjonsstrategi som skal gi målbare resultater i omdømme og myndighets- og politikerkontakt på ulike nivåer. I tillegg skal du være en viktig bidragsyter for å bygge en posisjon som befester selskapets profil som en positiv utfordrer innen sine virkeområder og produktkategorier.

Du vil arbeide tett med eiere og ledere innen de ulike selskapene og områdene i konsernet og få ansvar for å utvikle gode, robuste systemer og retningslinjer for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. Det betyr å skape et tydelig bilde av hvordan selskapet skal fremstå i media og i møte med marked, forbrukere, kunder, myndigheter og politikere.

Vi er på jakt etter en kommunikasjonsdirektør som har evnen til å arbeide både strategisk og samtidig være en operativ ressurs, som kan bygge tillit og utfordre på en positiv måte og som evner å være både seriøs og likandes. Du bør være sterk og tydelig, svært tilpasningsdyktig, tåle press og ha stor arbeidskapasitet.

I tillegg til å utvikle en proaktiv kommunikasjonsstrategi som virkemiddel for å oppnå forretningsmålene må du kjenne det politiske systemet, prosessene og aktørene og hvordan du jobber med tanke på disse for å påvirke rammebetingelser. Derfor må du ha en genuin interesse for å se resultater av ditt arbeid, solid erfaring med kommunikasjon i alle kanaler og ha et bredt kontaktnett innen media, samfunnsliv og politikk på ulike nivåer.

Videre må du ha lang erfaring med helhetlig kommunikasjon, dokumenterbare resultater innen myndighetskontakt, politikerkontakt og posisjoneringsarbeid samt betydelig politisk innsikt og forståelse for rammebetingelser.

Vår nye kommunikasjonsdirektør må ha relevant utdannelse på Masternivå og du må selvfølgelig kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. Det er viktig at du kan skrive mer enn godt og er kjent med ulike terminologier enten du skriver innlegg eller kronikker i pressen eller innstillinger til Stortingsmeldinger og høringer.

For å lykkes i dette selskapet bør du være offensiv, initiativrik, ha høy grad av energi og drive paret med en stor grad av pragmatisme.

Du bør ha erfaring fra tilsvarende stilling i en større virksomhet og/eller politisk virksomhet, næringspolitiske organisasjoner, media eller kommunikasjonsbransjen.

Interessert?

Ta kontakt med vår rådgiver i denne prosessen, Nina Merethe Andersen, Managing Partner i Panamera|IMD International Search Group, mobil 920 33 785.

Søknad sendes Peder Juland, Research Manager, peder@panamera-search.no.

 

Søknadsfrist: Snarest