Business Controller - Ledende Entreprenørkonsern

Vår klient er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

På vegne av vår klient, som er et av verdens største entreprenørselskaper søker vi en business controller. Du får det økonomiske og finansielle ansvaret for selskapets Oslo-region med en omsetning på 1 milliard NOK. Sentrale oppgaver er analyse/risikohåndtering, økonomistyring og forretningsutvikling/optimalisering. Du vil være en viktig rådgiver til hele ledergruppen og Distriktssjefens viktigste sparringspartner. Selskapet har høykompetente medarbeidere innen sitt domene, så ved siden av det rent økonomiske vil det kreve en generell god forretningsforståelse og analytiske evner for å klare å identifisere nye muligheter og få gjennomslag for sine ideer. Mulighetene til personlig og faglig vekst er meget gode, denne rollen blir en del av konsernets lederutviklingsprogram.

Du har 3-5 års erfaring fra controlling, revisjonsrådgivning eller business consulting og en masterutdannelse med gode karakterer. Konsulentbakgrunn eller erfaring fra entrepenørbransjen er et pluss.

Vis din interesse i dag ved å sende din CV eller LinkedIn-profil til Panamera IMD ved mads@panamera-search.no. Skriv gjerne noen linjer om din motivasjon.

Vi ser frem til å høre fra deg og til en forhåpentligvis langvarig og gjensidig nyttig relasjon.