Business Intelligens Manager - Oslo Nord

Er du en erfaren analytiker, utvikler eller BI spesialist som ønsker spennende utfordringer? Kan du ta ansvar for vår konsernovergripende BI plattform?

Business Intelligens Manager - Oslo Nord

Er du en erfaren analytiker, utvikler eller BI spesialist som ønsker spennende utfordringer?
Kan du ta ansvar for vår konsernovergripende BI plattform?

Konsernet vi rekrutterer denne rollen for er et børsnotert ledende nordisk merkevareselskap. De har i dag en desentralisert IT-struktur hvor de ulike datterselskaper i Norden har sine egne ERP løsninger. Det er derfor etablert en sentral BI løsning som konsoliderer nøkkeltall på tvers av konsernet i tillegg til at det hentes inn berikende data fra diverse eksterne kilder. 

Enkelte av datterselskapene i Norden har egne BI løsninger basert på Qlikview.

Kjernen i konsernets BI løsning er Native SAP Hana som benyttes som datavarehus og for datamodellering, mens SAP Business Objects porteføljen benyttes for datalast og rapportering. Denne løsningen vant BI –prisen for Beste Praksis 2016 i regi av Den Norske Dataforening. 

Den siste tiden har vi etablert Power BI som verktøy for fleksible self-service løsninger og vil jobbe videre med dette de neste årene.

I rollen som BI Manager har du totalansvaret for drift og utvikling av vårt BI miljø i samarbeid med våre konsulentpartnere. Stillingen har et utstrakt samarbeide med alle forretningsenheter i konsernet, og da spesielt Controlling. Stillingen er plassert i IT avdelingen og rapporterer til IT sjef.

Ansvarsoppgaver

Som vår BI Manager er du ansvarlig for:

  • Løpende å foreslå, forankre og gjennomføre BI-strategi for konsernet
  • Koordinering av samarbeidet med våre konsulentpartnere
  • Drift og forvaltning av BI porteføljen, inkludert integrasjoner mot eksterne datakilder
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner og etablere løsningsforslag i samarbeid med forretningsenheter og partnere
  • Datamodellering og design av ny funksjonalitet
  • Sammen med kollegaer i IT avdelingen bidra aktivt i oppgaver knyttet til arkitektur og teknologi, både fra et strategisk ståsted samt operativ oppfølging av ekstern driftsleverandør

Ønsket erfaring

Vi ønsker deg som har noen års operativ erfaring med utvikling og drift av BI løsninger, og dermed besitter god faglig kompetanse innen:

  • ETL og rapporteringsverktøy med preferert kompetanse innen SAP Business Objects porteføljen
  • Datamodellering og bygging av datastrukturer med preferert kompetanse fra SAP Hana og PowerBI
  • Utvikling og forankring av moderne sluttbrukerløsninger (rapporter/dashboards og self-service datagrunnlag)
  • Prosjektledelse og prosjektdeltagelse

Vi søker deg som har en proaktiv og samarbeidsorientert framferd og som har lyst til å hjelpe vår bedrift til bedre beslutninger gjennom effektiv bruk av BI-teknologi. I tillegg til utvikling og forvaltning av etablerte løsninger er du nysgjerrig og søkende til hvor teknologi kan bidra til verdiskapning gjennom optimering av arbeidsprosesser og IT løsninger. 

Vi tilbyr deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger – og har i tillegg en rekke sosiale arrangementer og muligheter for faglig utvikling.

Vi er markedsfokusert, målrettet og samlet og setter pris på mangfold.

Høres spennende ut?

Ta uforpliktende kontakt med Peder Juland ved å sende din CV eller LinkedIn-profil og noen ord om din motivasjon på mail med tittelen: "BI Manager + ditt navn + LI".

Vi ser frem til å høre fra deg og en forhåpentlig gjensidig spennende og nyttig fremtidig relasjon.