Business Controller - Komplett

For Nordens største netthandelsaktør søker vi nå Business Controller til vårt kontor i Sandefjord.

Komplett Group er Nordens største netthandelsaktør. I 2019 var samlet omsetning 7,5 milliarder norske kroner, og vi er 630 entusiastiske medarbeidere i Norge og Sverige.

Komplett er i stadig utvikling og har ambisiøse vekstplaner, du vil bli en svært viktig ressurs for oss med store muligheter til å påvirke resultater!

Som Business Controller vil du ha en viktig rolle som rådgiver og samarbeidspartner med CFO og de andre i økonomi- og regnskapsavdelingen. 

I tillegg må du kunne samarbeide godt med andre avdelinger og spesielt med kategori- og innkjøpsorganisasjonen og andre kommersielle roller.

Vi ønsker oss en Business Controller som vil være en pådriver til å gå inn i og bak tallene, skape innsikt og derigjennom være med på å utfordre og videreutvikle forretningen; analyser tall, marginer, ulike kategorier, trender, konkurrenter, markeder og annet på en proaktiv måte som fører til kontinuerlige forbedringer og økt lønnsomhet. 

Du vil kunne jobbe tett på driften, ha stor påvirkning og muligheten til å utvikle deg videre.

Bakgrunn og erfaring

Vi søker deg som har en master innen finans/økonomi og regnskap samt erfaring innen controlling, analyse og økonomi, gjerne innen retail med stor forståelse for drift.

Personlige egenskaper

  • Utpreget analytisk, solid tallforståelse og faktaorientert
  • Selvgående
  • Gode samarbeidsevner
  • God til å kommunisere og flink til å presentere
  • Proaktiv og resultatorientert
  • Evner å skape entusiasme gjennom involvering, samtaler og samarbeid på tvers av ulike funksjoner og nivåer i organisasjonen
  • Lydhør og pragmatisk
  • Stor arbeidskapasitet
  • Forretningsorientert og kommersiell

I tillegg til å være analytisk og kommersiell er det viktig at den nye business controlleren evner, og har erfaring med, å ta i bruk og utnytte ulike arbeidsverktøy/systemer som analyseverktøy, datavarehus og prognoseverktøy.

Innen dette området forventes det at den som rekrutteres inn i rollen kan bidra med å utvikle slike verktøy i Komplett og sentralt i dette står da selvfølgelig det å være med på å utvikle effektive prosesser og redusere mengden manuelt arbeid.

Ta gjerne kontakt med rådgiver i denne prosessen, Emely Kransvik i Panamera | IMD International Search Group på mobil 974 937 05. Søknad sendes til emely@panamera-search.no snarest!