Head of HR - Odontia

Odontia søker Head of HR.

Odontia er et sterkt faglig fellesskap av dyktige tannklinikker, bygget på ideen om å kombinere «din lokale tannlege» med behandlingstilbud av høy kvalitet. Visjonen er å skape Norges ledende kompetansemiljø innen tannhelse, gjennom en sterk kultur, med fokus på fire kjerneverdier: Odontia skal være personlige, inneha høy kompetanse, være løsningsorienterte og ærlige med respekt.

Odontia er et ungt selskap som utvikles kontinuerlig gjennom kjøp av eksisterende tannklinikker med høy kvalitet. Odontia samarbeider tett med Portman Dental Care, en ledende faglig tannlegekjede i UK med over 150 etablerte klinikker. Vi bygger nå for vekst og søker flere nye dyktige kollegaer:

Head of HR – Odontia

Odontia søker nå en Head of HR, som vil være sentral for den videre utviklingen av selskapet og menneskene våre som vår viktigste ressurs. Head of HR vil være ansvarlig for å utvikle organisasjon og talent, sammen med Drift, blant annet ved å digitalisere og profesjonalisere viktige systemer og lage en god dokumentert struktur som er lett å etterfølge ute og inne.

Vedkommende som går inn i rollen må ha solid erfaring og kunnskap om HR fra a til å. For å lykkes i denne rollen er det viktig at man evner å jobbe både strategisk og operativt. Personen vi søker bør ønske å gjøre en forskjell, være dedikert, og inneha en brennende interesse for å rekruttere og utvikle helsepersonell i en faglig kjede, og HR-faget. Dette innebærer å opparbeide seg solid forretningsforståelse for de behov som er spesielle for denne bransjen. Head of HR vil rapportere til COO og inngå i hans team.

Ansvarsområder:

 • Rekruttering av tannleger og annet fagpersonell til Odontia sine klinikker.
 • Talent- og lederutvikling for klinikker.
 • Gi gode råd og være en god støtte til klinikkledelsen og driftsorganisasjonen i alle type saker innenfor HR og organisasjonsutvikling.
 • Utarbeide og gjennomføre strategier, planer og systemer for dokumentasjon, evalueringer, rekruttering, ledelsesutvikling, talentutvikling, etc.
 • Videreutvikling, utarbeidelse, implementering og dokumentasjon av strategier, planer, rutiner og systemer for medarbeidersamtaler- og evalueringer, rekruttering, sykefravær, medarbeidertilfredshet, opplæring, lønnssystemer og forhandlinger, etc.
 • Digitalisere prosesser og bygge en kompetanseplattform.
 • Overblikk på alle HR-initiativ og systemer.
 • Være kontaktperson for arbeidsavtaler, arbeidsforhold og arbeidsrett og forvalte medlemsskapet vårt i VIRKE.
 • Være en pådriver for oppfølging og etterlevelse av retningslinjer.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Bachelor- eller mastergrad i HR, business, eller andre relevante områder.
 • 5-7 års relevant erfaring fra HR/rekruttering/talentutvikling/organisasjonsutvikling innen retail/helse og/eller annen virksomhet der drift og kjedeutvikling har stått i fokus.
 • Strukturert, dedikert og glad i systemer. Evne til både å sikre et overordnet strategisk blikk – og å levere på detaljnivå.
 • Dokumenterte resultater fra å ha bygget struktur innenfor rekruttering og strategisk talent management
 • Hands-on, robust, får ting gjort, kan leve godt med at ikke alt er på plass.
 • Solid kunnskap og erfaring fra HR-ledelse og best practice.
 • Integritet og høy etisk standard.
 • Faktabasert, rasjonell og analytisk.
 • Kjennskap til, og erfaring fra, Simployer eller lignende HR-systemer; dataanalyse og rapportering.
 • God forretningsforståelse og kunnskap om hva slags kompetanse, organisering og mennesker bedriften trenger for å nå sine mål.
 • Solid kompetanse og erfaring fra arbeidsrettslige forhold.
 • Sterk kommunikator med evner til å overbevise og forhandle, være saklig, reflekterende og argumentere godt.

For øvrig ser vi etter en person som vil evne å forstå og utvikle det markedet Odontia opererer i – den faglige stoltheten og agendaen som er blant tannleger. Her må man forstå både «børs og katedral», være verdidrevet og ha stor integritet. Samtidig er dette en liten og tett organisasjon i rask vekst der man må evne å være hands-on og pragmatisk i forbindelse med store og små oppgaver. 

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Managing Partner Nina Merethe Andersen på mobil 920 33 785.

Søknad sendes til Research Manager Emely Kransvik på emely@panamera-search.no.

Søknadsfrist: Snarest.