Head of Sales & Key Account Management

Vår oppdragsgiver er Norges ledende innen sitt område og leverer tjenester til det profesjonelle markedet, i både privat og offentlig sektor.

Målet for virksomheten er å profesjonalisere sin bransje i hele Norden ved å satse systematisk på bærekraft og miljø.

Selskapet inngår i porteføljen til et av de ledende PE-miljøene i Norge og har stort fokus på videre vekst, både organisk og gjennom M&A virksomhet i hele Norden. 

Markeds- og salgsarbeidet skal styrkes ytterligere og derfor er det opprettet en ny stilling som Head of Sales & Key Account Management for å profesjonalisere, etablere og utvikle nasjonale kunder og avtaler samt gå inn i nye markedsområder. Stillingen er derfor svært sentral i den videre utviklingen av konsernet og den rette kandidaten må derfor trigges av å være med på å skape noe helt nytt i et svært ambisiøst vekstselskap.

Du må kunne ta ansvar for å lede salg til strategiske og viktige kunder samtidig som du må kunne lede, utvikle og motivere et salgsteam og fremme salgskulturen i organisasjonen.

Andre viktige områder er utvikling av salgsstrategi og kundebearbeiding, operativt salg og utvikling av nye markedsområder, forretningsutvikling og konseptualisering av tjenester. 

Vi ser etter en person som har en bachelor- eller mastergrad innen økonomi/business eller tekniske fagområder i tillegg til minimum 5 års erfaring innenfor KAM/prosjektsalg med lang erfaring fra å forstå kundebehov i B2B-markedet innen tjeneste- og løsningssalg, gjerne med komplekse prosjektsalg i et oppstartsselskap med solide vekstambisjoner. 

Du bør ha et sterkt salgs- og kundefokus, være god på relasjoner samtidig som du har sterk påvirkningskraft og er dyktig i forhandlinger. Den nye Head of Sales & Key Account Management vil inngå i et team av dyktige fagfolk og du bør være sterk analytisk og faktabasert i din tilnærming til problemløsning. 

Videre ser vi etter en person som ønsker å skape noe nytt i en etablert bransje der vekst står øverst på agendaen. Det krever at du har evnen til å forstå dynamikken i et relativt nyetablert team der ikke alle roller og ansvarsoppgaver er endelig etablert. Det krever at man er selvstendig og selv ser hvilke oppgaver som må løses, at man har en fleksibel og pragmatisk holdning til at «ingen oppgaver er for små eller for store».

Ønsker du å vite mer kan du kontakte Nina Merethe Andersen, Managing Partner i Panamera | IMD International Search Group på telefon 920 33 785.

CV og søknad sendes til Emely Kransvik, Research Manager, emely@panamera-search.no

Søknadsfrist: Snarest.