Product Manager Komplett

Komplett er Nordens største aktør innen netthandel og styrker nå staben.

Komplett er Nordens største aktør innen netthandel. Vi er i stadig utvikling og søker nå flere medarbeidere i Kategori og innkjøpsavdelingen innenfor hhv. Hvitevarer, Småelektrisk og Tilbehørsprodukter til mobiler, nettbrett og PC. Som Product Manager i Komplett søker vi etter deg som har kommersiell teft og erfaring innen innkjøp og kategoristyring.  

Komplett Group er et konsern preget av raske endringer. Dette skaper fortløpende organisasjons– og forretningsmessige endringer og tilpasninger. I denne rollen må man derfor trives med ett høyt tempo og ha ønske om å være med å utvikle vårt konsern og kategori og innkjøpsavdeling videre fremover. 

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Utarbeide strategi innenfor eget produktområde, i samråd med Category Manager
 • Utvikle og forvalte produktsortiment ihht overordnet strategi – herunder utvelgelse av konkrete produkter og produsenter
 • Utvikle og etterleve markedsprisstrategi og ta selvstendige, taktiske, kommersielle beslutninger
 • Planlegge og gjennomføre leverandørforhandlinger og leverandøroppfølging i tett samarbeid med Category Manager
 • Foreta løpende innkjøp, forhandlinger av innkjøpspriser i det daglige – inkludert større deal-baserte innkjøpsvolumer og kampanjer
 • Optimalisere varelager ihht måltall på servicegrad og omløpshastighet – i samspill med Purchasing Coordinator
 • Gjennomføre enkle analyser på leverandør og produkt
 • Inneha produktkunnskap om sitt område og bistå kryssfunksjonelt internt med sin produktkunnskap f.eks. inn mot produktutvikling i Private Label
 • Bidra i forecasting og salgsbudsjettering innenfor sitt produktområde
 • Planlegge og gjennomføre salgsfremmende tiltak i samarbeid med støttefunksjoner
 • Forvalte portefølje til både B2B og B2C-markedet
 • I noen grad vil stillingen også påregne enkelte administrative oppgaver som å drive inn fordringer mot leverandør og vedlikeholde kostpriser i systemet

Kvalifikasjoner:

 • To-tre års erfaring innenfor rolle med kategori og/eller innkjøp fra retail
 • Strukturert og forretningsmessig styrke kombinert med vilje til å drive forretning, skape resultater og jobbe operativt
 • God helhetsforståelse og erfaring fra arbeid med flere deler av verdikjeden og gjennom dette opparbeidet forretningsforståelse
 • Sterk analytisk og kommersielt, erfaring fra forhandlinger og sortimentsstyring er fordelaktig
 • Er svært komfortabel, og jobber effektivt med IT-systemer
 • Høyere utdannelse minimum på Bachelornivå

Egenskaper:

 • Utpreget resultatorientert
 • Sterk kommersiell orientering og forretningsforståelse
 • Selvstendig og være en pådriver i å utvikle kategorien
 • Trives å jobbe i et miljø med høyt tempo
 • Gjennomføringsevne og driv
 • Komfortabel med å ta raske beslutninger
 • Liker å skape gode mellommenneskelige relasjoner internt og eksternt
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk 

Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling i et faglig sterkt netthandelsmiljø med høy påvirkningskraft
 • Gode muligheter for personlig utvikling og karrieremuligheter innenfor konsernet
 • En internasjonal konsernkultur basert på våre tre kjerneverdier: presisjon, enkelhet og entusiasme
 • Hovedbase i Sandefjord med kontormuligheter i Oslo 

Høres dette interessant ut vil vi gjerne snakke med deg! 

For å søke på stillingen eller ved spørsmål, ta kontakt med vår rådgiver i Panamera|IMD International Search Group v/Peder Juland, mobil 938 16 535.

Søknadsfrist: snarest