Regionsjef - Odontia

Odontia bygger nå for vekst og søker flere nye dyktige kollegaer.

Odontia er et sterkt faglig fellesskap av dyktige tannklinikker, bygget på ideen om å kombinere "din lokale tannlege" med behandlingstilbud av høy kvalitet. Visjonen er å skape Norges ledende kompetansemiljø innen tannhelse, gjennom en sterk kultur, med fokus på fire kjerneverdier: Odontia skal være personlige, inneha høy kompetanse, være løsningsorienterte og ærlige med respekt.

Odontia er et ungt selskap som utvikles kontinuerlig gjennom kjøp av eksisterende tannklinikker med høy kvalitet. Odontia samarbeider tett med Portman Dental Care, en ledende faglig tannlegekjede i UK med over 150 etablerte klinikker. 

Regionsjef Østlandet – Odontia

Regionsjefen vil være sentral for den videre utviklingen av selskapet, og menneskene som Odontias viktigste ressurs. Odontia tror på å utvikle det faglige fellesskapet og godt lokalt lederskap. Som regionsjef vil du være ansvarlig for å utvikle klinikker på Østlandet kommersielt og operasjonelt sammen med teamene lokalt, støtte klinikkene i hverdagen og forankre eierskap til Odontias overordnede strategi.

Vi ser etter en samlende og klok leder som brenner for gode pasientmøter og som evner å motivere de rundt seg. For å lykkes i denne rollen er det viktig at man evner å jobbe både strategisk og operativt. Personen vi søker må ønske å gjøre en forskjell, være dedikert, og inneha en brennende interesse for å utvikle forretningsforståelse for de behov som er spesielle for denne bransjen.

Regionsjefen rapporterer til COO og inngår i hans team.

Ansvarsområder:

 • Budsjett- og resultatansvar
 • Forankre og implementere selskapets overordnede strategi
 • Utarbeide og implementere vekststrategier for den enkelte klinikk
 • Lede, motivere og utvikle mennesker med ulik faglig bakgrunn
 • Skape teamfølelse i egen portefølje og stimulere til kompetansedeling og samarbeid
 • Sikre effektiv drift og jobbe frem beste praksis på tvers av klinikker
 • Lede og delta i rekrutteringsprosesser
 • Følge markedet og vurdere mulige oppkjøpskandidater
 • Integrere nye klinikker i porteføljen

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdannelse
 • Ledererfaring, gjerne fra tilsvarende rolle og fortrinnsvis fra kjededrift
 • God drifts- og økonomiforståelse
 • Flink med folk og god relasjonell kompetanse
 • Motiverende kommunikator med god påvirkningskraft
 • Kvalitetsbevisst med integritet og høy etisk standard
 • Strukturert; evne til både å sikre et overordnet strategisk blikk – og levere på detaljnivå
 • Faktabasert, rasjonell og analytisk
 • Erfaring fra dentalbransje eller helse er en fordel

Vi ser etter en person som vil være med på å utvikle hele Odontia videre, og som forstår det spennende markedet Odontia opererer i med høy faglig stolthet hos tannlegene og samtidig kommersielt. Her må man forstå både "børs og katedral", være verdidrevet og ha stor integritet. Samtidig er dette en liten og tett organisasjon i rask vekst der man må evne å være hands-on og pragmatisk i forhold til store og små oppgaver.

Interessert? Ta gjerne kontakt med Emely Kransvik, Research Manager i Panamera | IMD International Search Group, på 974 93 705.

Søknad/CV sendes snarest til Research Manager Emely Kransvik, emely@panamera-search.no.